SOCIALA TJÄNSTEHUNDAR

Sociala tjänstehundar arbetar idag på olika sätt för att främja hälsa och öka välmående hos människor utifrån olika behov. En social tjänstehund är en hund som är utbildad tillsammans med sin förare till besökshunds, terapihunds, skolhunds eller vårdhundsteam. De sociala tjänstehundarna arbetar i dag inom exempelvis hälso- och sjukvården, skolan eller omsorgen. Läs mer om vad de olika typerna av sociala tjänstehundar kan arbetar med.


Genom forskning finns det en rad evidens som talar för att en hunds närvaro påverkar männsikor positivt exempelvis genom att hunden bidrar till att stress minskar, att koncentrationsförmåga ökar, motiverar till fysisk aktivitet, underlättar interaktion mellan individer, öppnar upp för samtal och skapar kontakt. Hundens närvaro bidrar också med att ångest och oro minskar och hundens närvaro kan bryta social isolering samt ge tröst och trygghet i svåra situationer.


Läs mer på, Föreningen för Sociala Tjänstehundar, 1177, Modern Psykologi, Per Jenssen, Jensen Group, Socialstyrelsen. SLU, Svenska Terapihundskolan.