OM FÖRTRÄNING FÖR BLIVANDE TJÄNSTEHUNDAR

FÖRTRÄNING FÖR BLIVANDE TJÄNSTEHUNDAR

En Tjänstehund kan exempelvis vara en Assistanshund, en Terapihund, en Skolhund eller en Civil Narkotikasökhund.


Att utbilda en tjänstehund tar både tid och engagemang.


För att möjliggöra för att hunden skall lyckas dels med sitt L-test, sin utbildning och sedan som tjänstehund är det viktigt att hunden får en så bra och genomtänkt start som möjligt.


Att ge hunden och dig själv de bästa förutsättningar för att lyckas som tjänstehundsteam oavsett vilken inriktning du väljer eller är i behov av så rekommenderas att förträna sin blivande tjänstehund på ett medvetet och planerat sätt.

OM FÖRTRÄNING 


Du som vill utbilda din hund till en blivande tjänstehund kan med fördel boka in tjänsten förträning av blivande tjänstehund.


Syftet med förträningen är dels att träna upp och öka på de grundläggande förutsättningarna som en blivande tjänstehund behöver besitta för att dels godkännas vid ett kommande lämplighetstest och dels lyckas som tjänstehund,


Fördelar med att genomföra förträning är att själva specialutbildningen med stor sannolikhet kan förkortas då du redan har byggt upp ett bra samarbete med hunden,  du har kompetens kring inlärning och momentträning, du har byggt upp en god vardagslydnad samt har en trygg och stabil hund i olika miljöer och i samband med olika former av hantering.


Förträningen går inte ut på att starta upp specialmoment som ingår i själva vidarutbildningen utan förträningen skall istället ses som ett komplement som utökar era möjligheter till att lyckas med kommande utbildning.

 

Förträningen anpassas efter era individuella förkunskaper, behov och förutsättningar.


Du kommer att få utökad kunskap om hundträning, att planera, genomföra och utvärdera moment utifrån enklare träningsplaner. Ni som team kommer att bygga upp och utveckla ett gott samarbete, en god vardagslydnad samt en välutvecklad miljöstabilitet och hantering, vilket är grundförutsättningar för att hunden skall lyckas med sin vidareutbildning och kommande arbetsuppgifter.

Förträningen bör ske regelbundet men behöver inte ske varje vecka utan frekvensens styrs efter era behov och förutsättningar.


Ni kan med fördel kombinera förträningen med andra kurser och träningar via andra företag, organisationer eller klubbar förutsatt att du tillämpar positiva och belöningsbaserade inlärningsmetoder.


Du kan närsomhelst avbryta tjänsten och betalar då endast för nyttjad tid.