ASSISTANSHUNDAR


ASSISTANSHUNDAR


Assistanshund är ett samlingsbegrepp för servicehundar, signalhundar och medicinskt alarmerande hundar, såsom diabeteshundar och epilepsihundar, samt ledarhundar i Sverige.


En assistanshund är en hund som används som hjälpmedel av en enskild person med  sjukdom eller funktionsnedsättning. Hunden arbetar i vardagen tillsammans med och för sin ägare. När hunden är i tjänst i offentlig miljö bär den ett tjänstetäcke eller sele med id-kort och den har då tillträde till de flesta offentliga lokaler där hundförbud normalt råder. (Källa: SoS). 


Numera utbildas också assistanshundar för personer med olika NPF diagnoser eller annan psykisk funktionsvariation eller psykisk ohälsa, så kallad Assistanshund, NPF alt.  psykisk hälsa-hund, för mer information 1177.


SoS – Svenska Service- och Signalhundsförbundet


SoS – Svenska Service- och Signalhundsförbundet – är en opolitisk, icke vinstdrivande organisation som bedriver bred assistanshundverksamhet. SoS testar, utbildar och certifierar assistanshundsekipage och instruktörer enligt internationell standard. (Källa:  SoS)