PRIVAT INSTRUKTÖR

FÖR VEM LÄMPAR SIG ENSKILD TRÄNING?

Enskild träning är lämplig för alla.  Den enskilda träningen anpassas till hunden och till ägarens behov, förutsättningar och mål och kan ske i den egna hemmiljön eller i annan vald miljö där du vill eller behöver träna med din hund. 
VAD KAN MAN FOKUSERA PÅ VID ENSKILD TRÄNING?

Vid den enskilda träningen väljer du vad du vill att vi skall fokusera på. Du kan själv sätta upp dina egna mål med vad du vill att din valp, unghund eller vuxna hund skall kunna.  Det kan exempelvis handla om allt från vardagsbeteenden, vardagsuppfostran, tävlingsmoment, nyttohundträning, vardagsproblem, svårigheter vid hundmöten eller vid hantering, inkallning, gå fint i kopplet eller annat. Du bestämmer vad just era mål är.

HUR GÅR DET TILL?

Du kontaktar mig via telefon, mail eller via meddelandefunktionen via bokningssidan. Vi bokar in en telefonintervju där du beskriver din hund och dina målsättningar eller problem som du vill ha hjälp med. Därefter bokar vi en första träff så att jag får en bild av dig och din hund. Därefter upprättar jag en skriftlig träningsplan till dig där delmål och träningstips framgår. Du kommer träna utifrån den upprättade träningsplanen mellan våra träffar och vi arbetar aktivt mot de uppsatta målen. Träningsplanen är ett levande dokument och den justeras vid behov och önskemål.

Du bestämmer hur ofta vi skall ses och när det passar dig.

STRESS- RÄDSLA - AGGRESSION

Ibland utvecklar våra hundar stress, rädslor eller aggressiva beteenden som kan vara olika svåra att förstå, hantera och komma till rätta med. Det kan vara oklart för ägaren vad som har utlöst stressen, rädslorna, aggressiviteten eller en kombination av dessa. Det vi vet är att stress, rädslor och aggression inte brukar gå över eller försvinna av sig själv. En kartläggning av hunden med en bred orsaksanalys behöver då genomföras för att hjälpa och rehabilitera hunden på effektivaste sätt, se vidare under fliken, Basutredning Hund.