HUNDDRESSÖR


HUNDDRESSÖR

UTBILDNING & TRÄNING AV HUND

Det kan finnas många olika orsaker till att du väljer att få hjälp med att träna och utbilda din hund. Det kan exempelvis handla om praktiska skäl, tidsbrist, att du ej besitter adekvat kunskap om hund och inlärning för tillfället eller annat. Det kan handla om enskilda moment, vardagsträning, hantering och kloklippning, hundmöten, hjärngympa för att hunden skall må bra, inkallning, men även moment såsom lydnadsmoment, rallylydnad, spår, apportering, specialsök eller annat. Du väljer utifrån dina behov, mål och förutsättningar. 

 

Du kan också få hjälp med att dels träna din hund och dels utveckla din egen hundkunskap och träningsförmåga genom att kombinera tjänsterna privat instruktör och hunddressör. 

 

Jag arbetar uteslutande med positiva inlärningsmetoder och du som förare eller ni som familj har möjlighet att närvara under hela hundens träning.